eduroam Sieć wifi w IM PAN logo

Instrukcja dostępu do sieci bezprzewodowej IM PAN na podstawie biletów

 1. Należy pobrać bilet w bibliotece
 2. Na laptopie wsród sieci bezprzewodowych należy znaleźć sieć IMPAN
 3. Polączyć się z tą siecią – kluczem sieciowym jest 1234567890
  klucz
  należy go wpisać dwukrotnie i kliknąć Połącz
 4. Otworzyć dowolną przeglądarkę i wpisać dowolny adres spoza domeny impan.pl np. htttp://www.pan.pl/
 5. Może pojawić się ostrzeżenie, że połączenie jest niezaufane:
  Należy kliknąć Rozumiem zagrożenie
  a następnie Dodaj wyjątek
 6. Może pojawić się
  certyfikat
  Należy zachować ten wyjątek na stałe i Potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa
 7. Zamiast oczekiwanej strony pojawi sie strona logowania,
  Login for Web Authentication

  Meru Networks, Inc.
  User ID
  Password
  Copyright © 2004, Meru Networks, Inc. All rights reserved.
  gdzie należy podać otrzymany login i hasło
 8. Teraz można już korzystać w pełni z sieci bezprzewodowej

Uwaga

Jeśli brak dostępu do niektórych czasopism i baz należy w ustawieniach przeglądarki ustawić serwer proxy:

w Firefox'ie
Tools -> 0ptions -> Advanced -> Network -> Settings
zaznaczamy Manual proxy configuration
a w okienku HTTP Proxy wpisujemy proxy.impan.pl
a w okienku obok Port: wpisujemy 8080