eduroam Sieć wifi w IM PAN logo

Jak korzystać z sieci wifi w IMPAN

Pracownicy IM PAN, którzy pragną korzystać z sieci Eduroam w IMPAN lub chcieliby otrzymać długoterminowy dostęp do sieci wifi IMPAN proszeni są o zgłaszanie się do działu IT celem utworzenia konta.

W sprawie dostępu do Internetu w związku z krótkoterminowym pobytem w IMPAN prosimy o kontakt z recepcją na parterze, biblioteką lub Centrum Banacha.

Z eduroam może korzystać każdy pracownik, doktorant i student instytucji, która zadeklarowała dołączenie do usługi. Na głównej stronie portalu eduroam możesz sprawdzić czy Twoja instytucja macierzysta jest na liście.

Proces połączenia z siecią przebiega w następujący sposób:

  1. Za pośrednictwem sieci instytucji, w której jesteś, wysyłasz do serwera Twojej instytucji macierzystej dane uwierzytelniające (np. identyfikator i hasło);
  2. Twoja instytucja sprawdza Twoje dane i odsyła zgodę;
  3. Serwer instytucji, w której jesteś wydaje zgodę na dostęp do sieci.

Cały proces zazwyczaj przebiega całkowicie automatycznie. W typowej sytuacji wystarczy włączyć laptopa, a połaczenie do sieci uruchomi się samo.

Wynika stąd, że przede wszystkim konieczne jest prawidłowe skonfigurowanie dostępu na terenie własnej instytucji macierzystej. Jeżeli o to zadbasz, to połączenia w innych miejscach powinny przebiegać bez problemów. Pomocy powinieneś szukać w swojej instytucji. Na liście polskich instytucji włączonych w eduroam można odnaleźć odsyłacze do ich dedykowanych stron na temat eduroam.

Eduroam w IM PAN zainstalowała i skonfigurowała firma WNCG.
WNCG