eduroam eduroam w IM PAN logo

Konfiguracja dostępu do sieci eduroam z użyciem protokołu PEAP

Przed konfiguracją należy zglosić się Działu Informatycznego IM PAN celem utworzenia konta w eduroam.

Krok 1/3: Pobranie i instalacja certyfikatów

Instalacja certyfikatów jest potrzebna do tego, aby nikt nie mógł podszyć się pod serwer autoryzujący użytkowników, a przez to przechwycić naszego loginu oraz hasła.

 1. Nalezy zalogowac sie jako Administrator komputera
 2. Plik ca.cer który zawiera certyfikat IMPAN Certificate Authority należy pobrać i zapisać na dysk (np. na Pulpicie). Po skończonej instalacji będzie można go stamtąd usunąć.
 3. Aby zainstalować certyfikaty w systemie, należy: dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na pliku certyfikatu. Pojawi się okno informacyjne

  w którym klikamy na przycisk "Zainstaluj certyfikat…"
 4. Pojawi sie okno

  należy przejść do dalszej części instalacji naciskając przycisk Dalej
 5. Pojawi sie okno

  w ktorym zaznaczamy jak na obrazku i naciskamy przycisk Przegladaj
 6. W nowym oknie

  zaznaczamy Pokaz magazyny fizyczne
  i zaznaczamy magazyn Zaufane główne urzędy certyfikacji ->Komputer lokalny
  Klikamy "OK"
 7. system wyświetli okno informacyjne :

  Po kliknięciu w przycisk ‘Zakończ’ system poinformuje o poprawnym zaimportowaniu certyfikatu

Krok 2/3: Konfiguracja ustawień sieci w systemie

Te kroki nalezy wykonac dla kazdego uzytkownika, w szczegolnosci Administratora

 1. Otwórz ‘Panel Sterowania’

  Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie 'Połączenie sieci bezprzewodowej' i wybierz z menu kontekstowego 'Właściwości'.
 2. W nowo otwartym oknie


  oknie wybierz zakładkę 'Połączenie Sieci bezprzewodowej'
 3. W oknie

  • Upewnij się, że jest zaznaczone pole 'Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej'
  • Upewnij się, że na liście sieci NIE MA sieci o nazwie 'eduroam' (jeżeli jest, to zaznacz tę sieć i kliknij przycisk 'USUŃ')
  a nastepnie Kliknij w przycisk ‘ Pokaż sieci bezprzewodowe ‘
 4. Pokaze sie lista dostępnych sieci bezprzewodowych

  odszukaj sieć z identyfikatorem eduroam
  Wybierz sieć ‘eduroam’ i kliknij przycisk ‘Połącz’. (System Windows podejmie próbę podłączenia się do sieci ‘eduroam’ i utworzy nowy profil w zakładce ‘Sieci Preferowane’ o nazwie ‘eduroam’)
  jeszcze sie nie polaczysz,


 5. kliknij w ‘Zmień kolejność sieci preferowanych’
 6. W nowo otwartym oknie

  wybierz zakładkę 'Połączenie Sieci bezprzewodowej'
  Wybierz na liście sieć preferowanych ‘eduroam’
  i kliknij przycisk ‘Właściwości’
 7. W nowo otwartym oknie

  sprawdź następujące pola na zakładce 'Skojarzenie'
  • Nazwa sieci (SSID): 'eduroam'
  • Połącz, nawet jeśli sieć nie nadaje: 'odznaczone'
  • Uwierzytelnianie sieciowe: 'WPA2'
  • Szyfrowanie danych: 'AES'
  • To jest sieć typu komputer-komputer (ad-hoc): odznaczone
 8. UWAGA – Jeśli Twoja karta bezprzewodowa nie obsługuje uwierzytelniania WPA2 należy wybrać :

  • Nazwa sieci (SSID): 'eduroam'
  • Połącz, nawet jeśli sieć nie nadaje: 'odznaczone'
  • Uwierzytelnianie sieciowe: 'WPA'
  • Szyfrowanie danych: 'TKIP'
  • To jest sieć typu komputer-komputer (ad-hoc): odznaczone
 9. Przejdź do zakładki Uwierzytelnienie

  • Z listy w polu 'Typ protokołu EAP' wybierz 'Chroniony protokół EAP (PEAP)'
  • Upewnij się, że pole 'Uwierzytelnij jako komputer, gdy informacje o komputerze są dostępne' jest ODZNACZONE
  • Upewnij się, że pole 'Uwierzytelnij jako gościa, gdy informacje o użytkowniku lub komputerze są niedostępne' również jest ODZNACZONE
 10. Kliknij przycisk 'Właściwości'

  W tym oknie ustaw następujące wartości pól:
  • Weryfikuj certyfikat serwera: ZAZNACZONE
  • Połącz tylko z tymi serwerami: : ODZNACZONE
  • Zaufane główne
   IMPAN Certificate Authority
   (jeśli na powyższej liście nie widzisz certyfikatu IMPAN, to przejdź ponownie do kroku instalacja certyfikatów - na górze tej strony - i upewnij się, że zainstalowałeś certyfikaty zgodnie z instrukcją)
  • Nie monituj użytkownika o autoryzowanie nowych serwerów..: ODZNACZONE
  • Wybierz metodę uwierzytelniania: Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2)
  • Włącz szybkie łączenie ponowne: ZAZNACZONE
  • Włącz testy kwarantanny: ODZNACZONE
  • Rozłącz, jeśli serwer nie przedstawi obiektu TLV: ODZNACZONE
  Następnie kliknij przycisk: 'KONFIGURUJ'
 11. W nowo otwartym oknie

  upewnij się, że pole 'Automatycznie użyj nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows' jest 'ODZNACZONE'
 12. Pozamykaj wszystkie otwarte wcześniej okna klikając na każdym przycisk 'OK'

Krok 3/3: Logowanie do sieci

Jak tylko pozamykasz wszystkie okna komputer lączy sie z siecią. Pojawia sie informacja, trzeba klikąc - otwieraja sie dwa okna, pierwsze z nich nalezy przesunac lub zminimalizowac, by odslonic okno logowania.

W tym momencie masz już poprawnie skonfigurowaną sieć eduroam w systemie. Podczas pierwszego podłączenia zostaniesz poproszony o wpisanie swojej nazwy użytkownika oraz hasła.